فاطمه کاتبی

مدرس دوره راینو در وکسل استودیو

درباره مدرس:
فاطمه کاتبی متولد ۷۸ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر اصفهان آموزش موشن گرافی ، مدل سازی و طراحی در معماری و منظر با راینو
سوابق کاری: شرکت نژو و استدیو زرد